Vår utgångspunkt är att vår idrottsverksamhet ska utgöra en trygg miljö också ur alkohol- och drogsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i vår verksamhet. Som aktiv i vår klubb ska man föregå med gott exempel och aldrig uppträda påverkad när vi representerar vår förening.

Riktlinjer mot narkotika och dopingpreparat

Allt bruk och hantering av narkotika är enligt svensk lag förbjuden. All form av doping är förbjuden i enlighet med idrottens regler och dessutom är hantering av vissa dopingpreparat förbjudna enligt svensk lag. Kime Karate Wadokai har nolltolerans mot narkotika och dopingpreparat. Om vi skulle upptäcka eller misstänka att någon av våra medlemmar använder narkotika eller dopingpreparat agerar vi på följande sätt:

  • Enskilt samtal med medlemmen och om minderårig kontakt med dennes förälder
  • Kontakt med polis och sociala myndigheter
  • Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopingsgrupp (endast vid doping)
  • Utifrån ovanstående åtgärder bedöms eventuella konsekvenser för den berörde

Riktlinje mot alkohol

Vi tillåter inte att våra medlemmar dricker alkohol i anslutning till våra verksamheter. Om vi upptäcker att någon druckit alkohol agerar vi på följande sätt:

  • Samtal med berörd person och om minderårig kontakt med dennes förälder
  • Vid misstanke om bestående problem förnyad kontakt och vid behov även med sociala myndigheter

Följande regler gäller för våra ledare:

  • Ledare får ej dricka alkohol under aktiviteter där man har ansvar för barn/ungdomar, vid resor eller läger.
  • Ledare får ej komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annan aktivitet

Riktlinje mot tobak

Vi tillåter ej att medlemmar under 18 år använder tobak inom föreningens verksamhet. Upptäcker vi att någon minderårig använt tobak tar vi ett samtal med berörd person och dennes förälder.

Ansvaret att följa föreningens policy är gemensamt för medlemmar, ledare och föräldrar. Det yttersta ansvaret ligger på styrelsenivå och dit vänder man sig om det uppkommer problem som är svåra att hantera. Styrelsen söker vid behov råd och stöd från sociala myndigheter, polis eller annan expertis.