Ungdomar/vuxna grund

  • Du lär dig tekniker som ger dig ett starkt självförsvar.
  • Du får mycket bra träning för hela kroppen.
  • Du får individuellt stöd och snabb utveckling i Karate.

Måndagar: 18.30-19.30

Onsdagar: 19.30-20.30

Ungdomar/vuxna fortsättning
Barn 8-10 år