Ungdomar/vuxna grund

  • Du lär dig tekniker som ger dig ett starkt självförsvar.
  • Du får mycket bra träning för hela kroppen.
  • Du får individuellt stöd och snabb utveckling i Karate.
Ungdomar vuxna fortsättning
Barn 8-10 år, från gult bälte
Meny