Karatekul 5-7 år

Vi tränar Karate med mycket lek och glädje. Barnet lär sig successivt karatens disciplin och rutiner.

Vi har ingen gradering i karatekul.

Lägsta ålder är fem år och vid ca sju-åtta års ålder kan barnet gå över till nästa grupp. Tränaren avgör i samspråk med föräldrar om och när barnet är moget att gå över till Barn Karate.

Barn grund 8-10 år
Meny