Karatekul 5-7 år

Vi tränar Karate med mycket lek och glädje. Barnet lär sig successivt karatens disciplin och rutiner.

Vi har ingen gradering men alla barn får ett diplom vid terminens slut.

Lägsta ålder är fem år och vid ca sju-åtta års ålder kan barnet gå över till nästa grupp. Tränaren avgör i samspråk med föräldrar om och när barnet är moget att gå över till Barn Karate.

Barn grund 8-10 år
Meny